Tin tức

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tiếp đoàn đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về nội dung và tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu khoa học

18/11/2022

Ngày 17/11/2022, Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa đã tiếp đoàn đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về nội dung và tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”.

Đề tài do Thạc sĩ Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa làm chủ nhiệm và đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cấp kinh phí thực hiện trong năm 2022. 

Sau buổi làm việc, đoàn đã đánh giá cao những nội dung nhiệm vụ đề tài Công ty đã thực hiện được. Kinh phí sử dụng nhiệm vụ đúng yêu cầu và vượt mức kinh phí ngân sách đã được cấp.