Tin tức

Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị CBCNV triển khai kế hoạch SXKD, ký kết giao ước thi đua năm 2023

02/02/2023

Sáng 02-02, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà tổ chức Hội nghị CBCNV triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty; công bố Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đồng thời ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2023.

Trong dịp này, Công ty đã khen thưởng các đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2022; tạo động lực mạnh mẽ để các đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Đ/c Nguyễn Anh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2023.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2023.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2023.

Các đơn vị nhận Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Các đơn vị nhận Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Các đơn vị nhận Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Các đơn vị nhận khen thưởng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Các đơn vị nhận khen thưởng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Qua một thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: yensaokhanhhoa.com.vn