Tin tức

Cuộc thi "Sanvinest Khánh Hòa ✶ Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng"

12/08/2022

CUỘC THI “SANVINEST KHÁNH HÒA ✶ ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”

Thời gian gửi bài: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/3/2023

Gửi bài dự thi đến:

Email: sanvinest@sanvinest.com.vn

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Lô 7-9 đường Trần Hữu Duyệt, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3895456

Website: yensaokhanhhoasanest.com.vn, sanvinest.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/Sanvinest