Tin tức

Thông báo Bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi

06/01/2016

    1.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI

    2.      Địa chỉ: 04 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

    3.      Điện thoại: 058 3820820   -  Fax: 058 3813303 

   4.      Ngành nghề kinh doanh chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao); Hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ karaoke, kinh doanh bãi tắm…

   5.      Vốn điều lệ: 112.578.950.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu

 chín trăm năm mươi nghìn đồng

Công ty TNHH NN MTV Yến Sào Khánh Hòa nắm giữ: 536.842 cổ phiếu. 

   6.      Mệnh giá cổ phần                        10.000 đồng/cổ phần

   7.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 536.842 cổ phần

   8.      Loại cổ phần chào bán                Cổ phần phổ thông

   9.      Giá khởi điểm:                               19.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần)

 10.    Địa điểm tổ chức bán đấu giá:  Chi Nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt

 Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

 11.  Thời gian tổ chức đấu giá:           15h00 ngày 25/12/2015

 12.  Điều kiện tham dự đấu giá:          Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đã ban hành.

 13.  Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ  08h30 ngày     04/12/2015 đến 16h00 ngày 23/12/2015 

Từ  08h30 ngày     04/12/2015 đến 16h00 ngày 23/12/2015 

Chậm nhất 10 giờ 00 ngày 24/12/2015 tại các địa điểm đăng ký.

Hoặc

Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 25/12/2015 tại địa điểm đấu giá.

Chi Nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, quận 1, TP Hồ Chí Minh

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 04/01/2016

15.  Thời gian trả cọc: Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 08/01/2016   

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website: bvsc.com.vn