Tin tức

Thư mời tham gia bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh (Chỉnh sửa lần 1).

27/01/2016

Thực hiện văn bản số 150/SKHĐT-KTN ngày 21/01/2016 về việc đề xuất chọn đơn vị bảo lãnh phát hành Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh.

Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh xin báo cáo như sau:

Ngày 06/01/2016, Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh đã đăng trên website của Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa và website của Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh thư mời tham gia bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu 
ra công chúng (có bản tin đính kèm).

Ngày 26/01/2016, Công ty TNHH MTV NGKCC Yến sào Diên Khánh đã tổ chức cuộc họp với đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Beta để thống nhất bổ sung một số nội dung về việc chọn đơn vị bảo lãnh phát hành như sau:

I/ Tiêu chí lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành:

Là đơn vị thỏa mãn các điều kiện sau :

+ Có giấy phép hoạt động hoạt động bảo lãnh phát hành do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

+ Có văn bản cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo phương thức bảo lãnh với cam kết chắc chắn.

II/ Số lượng cổ phần bảo lãnh:

Số cổ phần chào bán: 5.000.000 cổ phần.

Giá khởi điểm: 23.000 VND/ cổ phần.

Số cổ phần bảo lãnh: 5.000.000 cổ phần.

Phương thức bảo lãnh phát hành: bảo lãnh phát hành theo phương thức cam kết, theo đó tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết mua toàn bộ số cổ phần còn lại không bán hết của đợt chào bán công khai với giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

Tổ chức bảo lãnh thực hiện theo quy định của chứng khoán và thị trường chứng khoán và hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu được ký kết giữa tổ chức bảo lãnh với đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp cổ phần hóa.

III/ Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Đơn đăng ký (Đơn đề xuất tham gia bảo lãnh phát hành).

2. Giấy phép do Ủy ban Chứng khoán cấp (bản photo)

3. Hồ sơ giới thiệu năng lực.

4. Báo cáo tài chính quý III, IV năm 2015.

5. Hợp đồng mẫu.

IV/ Thời gian gửi hồ sơ: từ ngày 06/01/2016 đến 16h ngày 04/02/2016.

V/ Địa chỉ gửi hồ sơ: Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa – 248 Thống Nhất – Phường Phương Sơn – Tp Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.