Tin tức

Thư mời tham gia bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh.

06/01/2016

Căn cứ quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05 tháng 1 năm 2016 về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty TNHH một thành viên nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh thành công ty cổ phần. Công ty trân trọng kính mời các đơn vị có chức năng bảo lãnh phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

            I/ Tiêu chí lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành:

            Là đơn vị thỏa mãn các điều kiện sau:

            + Có giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

            + Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng trở lên.

            + Có văn bản cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo phương thức bảo lãnh với cam kết chắc chắn.

            + Tổ chức bảo lãnh phát hành phải đáp ứng các điều kiện để được bảo lãnh phát hành theo quy định của chứng khoán và thị trường chứng khoán.

            II/ Số lượng cổ phần bảo lãnh

            Số cổ phần chào bán: 5.000.000 cổ phần.

            Giá khởi điểm: 23.000 VNĐ/ cổ phần.

            Phương thức bảo lãnh phát hành: bảo lãnh phát hành theo phương thức cam kết, theo đó tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết mua toàn bộ số cổ phần còn lại không bán hết của đợt chào bán công khai với giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

            Tổ chức bảo lãnh thực hiện theo quy định của chứng khoán và thị trường chứng khoán và hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu được ký kết giữa tổ chức bảo lãnh với đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp cổ phần hóa.

            III/ Hồ sơ đăng ký gồm:

            1. Đơn đăng ký.

            2. Hồ sơ giới thiệu năng lực.

            3. Báo cáo tài chính quý III năm 2015.

           IV/ Thời gian gửi hồ sơ: từ ngày 6/1/2016 đến 16/1/2016.

         V/ Địa chỉ gửi hồ sơ: Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa 248 Thống Nhất – Phường Phương Sơn -  Tp Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

           VI/ Người nhận hồ sơ: Vương Phạm Phương Thanh. Điện thoại liên hệ: 0905.923.899

            Trân trọng kính mời./.