Thông tin nổi bật

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

1 hộp yến 8 lọ
6 lọ yến người cao tuổi
1 hộp yến tinh chế 3g
1 hộp bánh yến 12 cái
1 hộp điều 200g
2 lon nước yến
1 hộp 10 lon nước yến