Thông tin nổi bật

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

1 hộp nước yến 8 lọ
2 hộp yến tinh chế 3g
9 lọ nước yến ngọt
6 lọ nước yến trẻ em
1 hộp bánh 20 cái
1 hộp điều 200g
1 hộp nước yến 10 lon