Thông tin nổi bật

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

1 hộp 8 lọ nước yến

1 hộp 10 lon nước yến

5 lọ yến ngọt

1 chai rượu hải mã yến sào

2 hộp yến tinh chế 3 g

1 hộp 6 lon nước yến

1 hộp bánh yến 20 cái