Thông tin nổi bật

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

1 hộp 6 lọ yến 
1 hộp bánh 12 cái
5 lọ nước yến 
1 hộp điều 200g
1 hộp yến 6 lon