Thông tin nổi bật

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

1 hộp yến 6 lọ
1 hộp bánh 12 cái
3 lon nước yến
2 lọ yến ngọt
1 hộp 6 lon nước yến